IzaBel

10 tekstów – auto­rem jest Iza­Bel.

Zmiany na­leży wpro­wadzać od za­raz, nie od następne­go poniedziałku... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 23 czerwca 2010, 22:23

Im więcej ma­my pieniędzy tym większe są nasze problemy... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 27 marca 2010, 19:23

Bo w życiu każdy chce grać główną rolę.
Ale pra­wie wszys­cy oglądają tę grę ocza­mi widza... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 18 lutego 2010, 20:23

Szu­kam szczęścia spo­sobem na ‘chy­bił trafił’… 

myśl
zebrała 42 fiszki • 17 lutego 2010, 20:19

Gdy dos­ta­jesz szansę sta­raj się ją wy­korzys­tać! Następna będzie, może… za sto lat... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 15 lutego 2010, 18:50

Życie jest grą. Więc żyj tak, abyś wyg­rał walkę i zos­tał zwycięzcą... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 14 lutego 2010, 11:58

Dla dru­giego człowieka też war­to żyć! War­to iść spać i prze­de wszys­tkim obudzić się następne­go dnia... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 12 lutego 2010, 14:24

Wśród sza­rych is­tot szu­kaj
diamen­to­wej duszy... 

myśl
zebrała 53 fiszki • 11 lutego 2010, 16:17

Życie to gra...
Gra świateł, gra spoj­rzeń, gra uczuć.
Wszys­tko to gra.
My jes­teśmy tyl­ko aktorami.
Każda chwi­la to je­den spektakl.
Nies­te­ty naszą scenę przysłoniła
kur­ty­na smut­ku.
Os­ta­teczny czas, by zdjąć mas­ki,
odsłonić twarz?
Początek os­ta­teczne­go końca ? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 lutego 2010, 16:42

Każdy ma swoją przydzieloną część szczęścia...Naj­wy­raźniej ja już swoją wykorzystałam. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 lutego 2010, 18:10
IzaBel

...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

IzaBel

Użytkownicy
H I J
Kalendarz
Aktywność